Новини

ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧИЛИЩНИЯ КОНКУРС НА ЕС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ

На 1 септември 2015 г. започна записването за участие в ежегодния конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Регистрацията ще продължи до 20 октомври, 13.00 ч., на адрес ec.europa.eu/translatores, а онлайн формулярът е наличен на всички официални езици на ЕС.
В конкурса могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България. Броят на участващите средни училища от всяка държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през 1998 г.

В конкурсния ден (26 ноември) учениците ще превеждат текст от 1 страница, свързан с Европейската година за развитие.  Те ще могат да изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Конкурсните им работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще определят по един победител от всяка държава. През пролетта на 2016 г. 28-те победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди на официална церемония.
За допълнителна информация:
Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores/
Facebook.com/translatores
@translatores
Уебсайт на заместник-председател на ЕК Кристалина Георгиева
Генерална дирекция „Писмени преводи“: ec.europa.eu/dgs/translation


   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)