Новини

2015 - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ: ДЕМОГРАФИЯ И МИГРАЦИЯ — ТЕМА НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Населението на света достигна 7 млрд. души през 2013 г., а според експерти през 2050 г. на Земята ще живеят 9,7 млрд. души, като 7,8 млрд. от тях — в слабо развити страни. От 2014 г. повече от половината световно население живее в градове. Над половината от 232 млн. мигранти в света са в страни с ниски или средни доходи.

Повечето са принудени да мигрират поради природни бедствия и икономически трудности, а около 60 млн. бежанци и вътрешно разселени лица по света просто не са имали друг избор, освен да напуснат страната си.
Мигрантите могат да бъдат динамичен и продуктивен фактор в обществото, но въпреки това твърде често те не получават помощ, остават уязвими и незабелязани, лесна жертва на експлоатация и трафик на хора. В нашия взаимнозависим свят международните действия и сътрудничеството са много важни за отстояване на правата на мигрантите.
Официален сайт на годината: https://europa.eu/eyd2015/bg

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)