Новини

СПРАВОЧНИК ЗА НАЧИНАЕЩИ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС

Ако мислите да кандидатствате за финансиране от ЕС, Вие сте на точното място! Този справочник ще Ви помогне да направите първите стъпки, ако никога преди не сте кандидатствали за финансиране от ЕС, но той ще Ви бъде полезен също дори и ако имате предишен опит с европейските програми.
Новият бюджет на ЕС, или новата многогодишна финансова рамка, обхваща периода от 2014 г. до 2020 г. Новото поколение програми на ЕС се основават на предишни успехи, но те също така са подобрени и рационализирани.

Поставен е силен акцент върху ключови за бъдещето на ЕС области: научните изследвания и иновациите, транспорта, енергетиката, възможностите за работа за по-младото поколение и подобряването на конкурентоспособността на европейските предприятия, като това са само някои от тях. Целта на ЕС е ясна: да се стимулират заетостта и растежът и да се подобри качеството на живот в Европа.

Разработеният от ЕК наръчник може да послужи на малки предприятия (МСП), неправителствени организации (НПО), млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др.
В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация:
•    как и къде може да се кандидатства,
•    други общи правила (допустимост и т.н.).
Какви са първите стъпки при кандидатстването за финансиране от ЕС можете да прочетете тук: http://ec.europa.eu/budget/funding/index_bg

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)