Новини

РАБОТНИ СРЕЩИ С МЕСТНАТА ВЛАСТ

През месец юли 2015 г. се проведоха 5 работни срещи с местната власт в общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол, Дупница и Сапарева баня.
Срещите бяха проведени в рамките на изпълнението на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт”.
Участие взеха Иван Андонов – ръководител на проекта, представители на партньорските организации, експерти по проекта, представители на създадената по проекта НПО мрежа, местни неправителствени организации, членове на общинските съвети и общински администрации и др.

Целта бе да бъдат представени създадената по проекта „Гражданска мрежа - Кюстендил” и дейността на открития Граждански център - Кюстендил на представителите на местната власт, както и да бъдат създадени партньорски отношения между местната власт и НПО сектора.
На работните срещи бяха представени резултатите от изготвения SWOT-анализ за участието на НПО в процеса на взимане на решения и формиране на политики на местно ниво, бяха дадени конкретни препоръки за подобряване на взаимодействието между гражданите и гражданските организации с общинските структури и НПО мрежата и бе представен начинът на действие и дневния ред на местните власти в работата със сигнали и препоръки на граждани и НПО, постъпили в общините,  както и бяха разисквани конкретни казуси.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)