Новини

НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ "ТВОЯТА ОБЩИНА РАБОТИ ЗА ТЕБ. АКТИВИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИАЛОГА С МЕСТНАТА ВЛАСТ"

В рамките на тази дейност бяха проведени 4 работни срещи с експертите, работещи в Граждански център - Кюстендил, на които бяха анализирани постъпилите сигнали и препоръки от гражданите.
Получените сигнали са свързани с:
- липсата на свободни работни места;
- недостатъчно парко места за автомобилите;
- необходимост от изграждането на детски площадки в крайните квартали на гр. Кюстендил;
- необходимост от по-адекватна политика на Община Кюстендил относно реализирането на дейности насочени към младежите;
- състоянието на пътната инфраструктура в Община Кюстендил и др.

Основните функции на центъра са:
- да акумулира информация от подадени сигнали от гражданите;
- да подава обработената информация към НПО Мрежата за становища и предприемане на действия по участие в промяна на прилагани политики и взимане на бъдещи управленски решения в конкретните области на сигналите;
- да разяснява конкретни непопулярни политики и взети решения на гражданите;
- да се „самосезира” по дадени проблеми;
- да бъде проводник на информация, която да бъде сведена и до структурите на общинската информация в съответната форма.
    Центърът е достъпен за гражданите на област Кюстендил на място в читалище „Братство 1869”,  на  интернет платформата, създадена по проекта - www.netngo.net и на Facebook страницата на Гражданския център.
    През следващите месеци по проекта предстои провеждането на работни срещи с местната власт в деветте общини на област Кюстендил.

Проектът „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)