Новини

Работна среща с експертите в Граждански център – Кюстендил за месец май

На 29.05.2015 г. от 11.00 ч. в офиса на Граждански център - Кюстендил бе проведена работна среща.
Дейността се реализира в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".

В работната среща взеха участие Иван Андонов - Ръководител на проекта, Милена Маркова - експерт „Логистика”, Елеонора Борисова - експерт „Организатор обучения и събития”, Елина Костадинова - счетоводител по проекта, Орлин Балабанов - председател на създадената НПО Мрежа по проекта - сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил”, Юлия Драганова - експерт „Публични политики” и експертите, работещи в Гражданския център - Сияна Стоянова и Гергана Станчева.
Целта на срещата бе да се анализират постъпилите сигнали и препоръки от граждани въз основа на попълнените от тях анкетни карти през месец май 2015 г.
Участниците в срещата установиха, че през месец май Гражданският център е посетен от 21 граждани и  са попълнени 21 бр. анкетни карти.
 Получените сигнали, мнения и препоръки са обработени и предадени на Председателя на сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” за анализирането, обобщаването и адресирането им към съответната административна структура на Община Кюстендил.


   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)