Новини

Работна среща с експертите в Граждански център - Кюстендил

Ha 31.03.2015 г. от 10.00 ч. в офиса на Граждански център - Кюстендил бе проведена работна среща на експертния екип по проекта, председателя на Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” и експертите, работещи в Граждански център - Кюстендил.
Дейността е по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Целта на срещата бе да се разгледат постъпилите сигнали и препоръки от граждани въз основа на попълнените от тях анкетни карти.

В работната среща взеха участие Иван Андонов - Ръководител на проекта, Милена Маркова - експерт „Логистика”, Елеонора Борисова - експерт „Организатор обучения и събития”, Орлин Балабанов - председател на създадената НПО Мрежа по проекта - сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил”, Юлия Драганова - експерт „Публични политики” и експертите, работещи в Гражданския център - Сияна Стоянова и Гергана Станчева.
Участниците в срещата разгледаха и анализираха попълнените анкетни карти и установиха, че в периода 1-31 март 2015 г. Гражданският център е посетен от 21 граждани и  са попълнени са 21 бр. анкетни карти.
Получените сигнали, мнения и препоръки са обработени и предадени на Председателя на сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” за анализирането и обобщаването им, като при необходимост информацията ще бъде подкрепена със съответните аргументи – налични анализи и добри практики от национално и европейско ниво за разрешаването на подобни казуси и адресирана към съответната административна структура.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)