Новини

Четири модулно обучение на тема „Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата“

В периода 26-27 март 2015 г. в хотелски комплекс „Рамира” гр. Кюстендил бе проведено четири модулно обучение на тема „Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата“ по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се реализира от НЧ „Братство 1869” в партньорство с Община Кюстендил и Институт за икономическа политика гр. София, и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Обучението бе насочено към неправителствени организации от област Кюстендил, които членуват в създадената по проекта Мрежа на неправителствените организации за област Кюстендил. Членове на сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил“ също взеха участие в обучението.
Целите на обучението бяха:
- да се повиши капацитета на участващите организации по отношение на организационното управление и да се въведат иновативни практики в работата на НПО, което да допринесе за подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации.
- да се стимулират организациите да работят с доброволци и да реализират доброволчески инициативи по общественозначими каузи, както и да създаде обществена чувствителност към взиманите решения и формирането на политики на местно ниво.
    Обучението бе открито от Председателя на читалище „Братство 1869“ – Иван Андонов и ръководител на проекта.
В обучението взеха участие 30 членове на учредената НПО Мрежа по проекта, екипът по проекта и представители на партньорските организации.
Лектори на обучението бяха:
- Орлин Балабанов, експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”;
- Камен Михалков, експерт в НЧ „Пробуда 1961”;
- Илиана Кирилова, експерт в Информационен център Европа Директно;
- Десислава Петрова, Директор „Европейски програми и проекти”, Институт за икономическа политика – гр. София;
- Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика – гр. София;
- Драгомир Белчев, Финансов директор, Институт за икономическа политика – гр. София.
По време на обучението бяха дискутирани въпроси, свързани с доброто управление на неправителствените организации, обсъдени бяха успешни практики в работата на НПО, които допринасят за подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации, както и механизми за привличане на финансови средства, които да осигурят финансова устойчивост и независимост на неправителствените организации. Обсъдени бяха възможностите за участие на неправителствените организации в процеса на вземане на решения и формирането на политики на местно ниво и възможностите за оказване на влияние при взимането на решения и формирането на политики от местните власти.
Всички участници в обучението получиха обучителни материали, свързани с разглежданите теми.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)