Новини

Обучение на тема „Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата“

НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил, Община Кюстендил и Институт за икономическа политика гр. София организират двудневно четири модулно обучение на тема „Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата“.
Обучението ще се проведе на 26 и 27 март 2015 г. в хотелски комплекс „Рамира”, гр. Кюстендил, ул. „Хан Крум“ № 12.
Дейността се реализира в рамките на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт“ по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Обучението е насочено към неправителствените организации от област Кюстендил, които членуват в създадената по проекта Мрежа на неправителствените организации за област Кюстендил - Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“.

Цели на обучението:
•    да се повиши капацитета на участващите организации по отношение на организационното управление и да се въведат иновативни практики в работата на НПО, което да допринесе за подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации.
•    да се стимулират организациите да работят с доброволци и да реализират доброволчески инициативи по общественозначими каузи, както и да създаде обществена чувствителност към взиманите решения и формирането на политики на местно ниво.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)