Новини

Откритият в читалище „Братство 1869” Граждански център, започна да приема сигнали и препоръки от гражданите

През първите две седмици от своята работа, експертите в Центъра - Сияна Стоянова и Гергана Станчева са приели 7 сигнала и препоръки от граждани, относно изпълнение на общински политики, както и мнения на гражданите за взети решения на местно ниво, които обхващат живота в сферите икономика и финанси, екология и природни ресурси, малцинства и защита на човешките права, младежи, хора в неравностойно положение.

Дейността на Центъра е достъпна за всички жители от област Кюстендил на място в читалище „Братство 1869”, както и на интернет платформата, създадена по проекта и фейсбук страницата.
Гражданският център е създаден по проект: „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".  Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. -  www.ngogrants.bg.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)