Новини

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз обяви 2015-а година като Европейска година за развитие (ЕГР 2015), под надслов „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще”.
България участва в инициативата Европейска година за развитие 2015, като беше подготвена Национална програма от Министерството на външните работи и Дипломатическия институт, включваща редица дейности в рамките на цялата година съвместно с гражданския, академичния и частния сектор.

Европейската година за развитие дава възможност да се повиши осведомеността на европейските граждани относно успехите и предимствата на политиката за развитие на ЕС, която е една от ключовите области във външните отношения на Съюза.
Основни цели на политиката за развитие са премахване на бедността, защита на правата на човека, развиване на демократични общества, насърчаване на равенството между половете, устойчивост на околната среда и климата. Европейската година за развитие цели също да насърчи активния интерес и прякото участие на гражданите, както и да поощри чувството за съвместна отговорност и солидарност в условията на един променящ се и все по-взаимозависим свят.
Информационната кампания по повод откриването на Европейската година за развитие 2015 в България ще стартира с еднодневна конференция, която ще събере на едно място представители на български и европейски институции, на дипломатическия корпус в България, международни организации, медии, академичната и студентска общност, неправителствения и частния сектор.
Конференцията ще популяризира сред българската общественост целите и посланията на инициативата ЕГР 2015 и ще предостави платформа за дискусия относно възможностите за участие във формирането и реализирането на политиката за развитие, както и относно възможностите и предизвикателствата в областта на сътрудничеството за развитие.
Конференцията се организира от Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Р България и ще се проведе на 19 март 2015 г. в Централен военен клуб – София с начален час 9:00 ч. с участието на министъра на външните работи Даниел Митов.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)