Новини

Напредък на проекта "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт"

След стартирането и успешното реализиране на първите дейности по проекта „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg), през месец февруари 2015 г. бе проведена еднодневна среща с представители на неправителствени организации от област Кюстендил, създадена бе НПО мрежа, която обединява неправителствени организации от Кюстендилска област и регистрирана като сдружение с нестопанска цел с наименование „Гражданска мрежа - Кюстендил”.

В периода януари - февруари 2015 година бе изготвен SWOT анализ на възможностите на неправителствените организации да участват в процеса на формиране на политики и вземане на решение в общините в област Кюстендил. Анализът дава реална представа за настоящото състояние на НПО сектора и взаимоотношенията между гражданските организации от област Кюстендил и общинските структури и взимащите решение на местно ниво, както и предлага конкретни препоръки и практики към общините за оптимизиране на механизмите за гражданско участие в тяхната дейност.
На 27.02.2015 г. в читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил официално бе открит Граждански център, който е основно свързващо звено между създадената НПО Мрежа и гражданите по отношение на гражданското участие в процеса на формиране на политики и вземане на решения от общините в област Кюстендил.
Центърът е достъпен за всички граждани от област Кюстендил и ще събира информация за реалното изпълнение на общински политики и мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в сферите - икономика и финанси, екология и природни ресурси, малцинства и защита на човешките права, младежи, хора в неравностойно положение.

Проектът „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на Неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)