Новини

ОТКРИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ЦЕНТЪР - КЮСТЕНДИЛ

На 27.02.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил бе открит Граждански център в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Проектът се реализира от НЧ „Братство 1869” в партньорство с Община Кюстендил и Институт за икономическа политика гр. София.

На откриването присъстваха: Иван Андонов - ръководител на проекта и Председател на Общински съвет - Кюстендил, представители на партньорските организации - Росица Плачкова, зам. Кмет на Община Кюстендил, Калин Маринов изп. директор на Институт за икономическа политика гр. София, екипът по проекта, представители на неправителствени организации, медии и др.
Г-н Иван Андонов приветства присъстващите и пожела успех на дейността на Центъра, както и повече активност от жителите на област Кюстендил, които да изразяват своята гражданска позиция и мнение по отношение на взети решения от местната влест. 
Гражданският център ще бъде основно свързващо звено между НПО Мрежата и гражданите по отношение на тяхното участие в процеса на формиране на политики и вземане на решения от общините в област Кюстендил.
Центърът ще събира информация за реалното изпълнение на общински политики и мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в сферите - икономика и финанси, екология и природни ресурси, малцинства и защита на човешките права, младежи, хора в неравностойно положение, след което ще я подава в систематизиран вид на НПО Мрежата.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)