Новини

ІХ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "1000 СТИПЕНДИИ"

ПРОЕКТ "1000 СТИПЕНДИИ" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас.

В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен.

"1000 стипендии" е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства. Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е 60 % от финалистите.

КОНКУРСЪТ дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна.

МИСИЯТА на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.

Краен срок: 20 април 2015 г.

Повече информация на страницата на проект "1000 стипендии"

 

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)