Новини

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГРАЖДАНСКАТА МРЕЖА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА

След стартирането и успешното провеждане на първите дейности по проекта "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg), в началото на януари 2015 г. официално започна да функционира създадената по проекта интернет страница на Гражданската мрежа на неправителствените организации в област Кюстендил.

На новосъздадената страницата може да бъде намерена по-подробна информация относно целите и дейностите по проекта, очакваните резултати, сформирането на НПО мрежата, както и функциите и целите на Гражданския център, който ще бъде обособен в рамките на проекта и ще играе ролята на медиатор между НПО Мрежата и гражданите по отношение на гражданското участие в процеса на формиране на политики и вземане на решения от общините в област Кюстендил.
В секция „Новини“ на интернет сайта са поместени актуална информация и снимков материал за всяка от проведените досега дейности по проекта – пресконференция, работни срещи на партньорите по проекта, както и две Информационни срещи, насочени както към неправителствените организации в региона, така и към общинската администрация в общините от област Кюстендил и с участието на гост-лектори и експерти по темата както от България, така и от някои европейски страни с цел споделяне на опит и добри практики. 
На интернет страницата на НПО мрежата може да бъде намерен и подробен  регистър на неправителствените организации от деветте общини в област Кюстендил. 
Създаването на интернет страницата е от съществено значение за визуализацията на проекта, както и за повишаването на неговата публичност сред заинтересованите лица от област Кюстендил. На сайта на НПО мрежата ще бъде публикувана актуална информация относно развитието на проекта, дейността на НПО мрежата, предстоящите дейности и събития по проекта. Ще бъде обособена и отделна секция за Гражданския сектор, където ще могат да се подават сигнали и препоръки от гражданите и от името на НПО мрежата към общините в област Кюстендил.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)