Новини

ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Представители на сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” взеха участие в обучение „Образование чрез спорт”, провело се на 12.02.2015 г. от 09.00 ч. в Синята зала на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил.
Организатор на обучението е сдружение „BG Бъди активен” от гр. Пловдив и Младежки информационно-консултантски център - Кюстендил.
Инициативата е част от кампанията „Now we move” за популяризиране на физическата активност  и спорта за здраве и Европейската седмица на движението, която ще стартира на 21.09.2015 г.

Координатор на кампанията е сдружение „BG Бъди активен” и се провежда в партньорство с Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието, общински и областни администрации от цялата страна, спортни клубове, мрежата от МИКЦ в страната и др.
В обучението се включиха учители от област Кюстендил, педагогически съветници, младежки лидери, работещи с младежи и др.
Представена бе презентация за същността на неформалното образование, методи за неформално обучение чрез спорт, методи за развиване на ключови компетенции в различни сфери на живота чрез спорт и физическа активност и др.
Бяха проведени разнообразни ролеви игри за развиване на комуникативни умения, умения за работа в екип и др.
Седмица на движението (MOVE Week) е част от Европейската кампания „Сега се движим” (Now We Move), която обхваща различни страни из цяла Европа. Целта на кампанията е да провокира 100 милиона повече европейци да се занимават със спорт и физическа активност към 2020 год.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)