Новини

ДЕБАТ ЗА МЛАДЕЖКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2015 Г.

Европейските депутати и комисар Мариан Тисен обсъдиха вчера сутринта най-новия план за осигуряване на 1 млрд. евро за Младежката инициатива за заетост през 2015 година. Мнозинството от изказалите се подкрепиха идеята за увеличаване на размера на предварителното финансиране на проекти за намаляване на младежката безработица, както и на разработването на дългосрочни мерки и провеждането на структурни реформи.

Членовете на ЕП наблегнаха на необходимостта ЕС да действа бързо, за да се намали броят на младите безработни, достигнал 7.5 млн. души в цяла Европа. В най-тежко засегнатите райони, особено в Южна Европа, нивата достигат до 50% за 15-24 годишните. Европа може да загуби цяло поколение млади хора, защото те не са в състояние да започнат самостоятелен живот и да развият творческия си потенциал, заявиха депутатите. Някои от взелите думата изразиха съмнения в способността на страните членки да използват средствата ефективно и да подпомогнат създаването на дългосрочни работни места, вместо да изхарчат парите за „бързи и временни“ решения.
Европейските страни в момента въвеждат „Гаранцията за младежта“ - мерки, създадени с цел да се намали младежката безработица чрез ускоряването на прехода от училище към работа. Финансирането по Младежката инициатива за заетост допълва парите от Европейския социален фонд (ЕСФ) в държавите членки с региони, където младежката безработица надвишава 25%. По този начин предварителното финансиране на разположение на държавите членки на ЕС би се увеличило тридесет пъти за 2015 г. и би подкрепило усилията им за осигуряване на заетост за 650,000 младежи.
Комисарят с ресор Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариан Тисен обясни, че през настоящата година трябва да бъде направено предварителното освобождаване на 1 млрд. евро или една трета от общата сума за периода 2014-2020 г., тъй като схемите на Младежката инициатива тръгнаха сравнително бавно след старта си през 2013 година. Тя обеща строги проверки и оценки на проектите и заяви, че мярката няма да засегне плащания по други фондове.
Размерът на финансирането по линия на инициативата за България възлиза на 55,188,745 евро за периода 2014-2015 г.
С увеличеното предварителното финансиране ще достигне 16,556,624 евро.
Парламентът и Съветът ще трябва да изменят правила на ЕСФ до лятото, за да може промените в Младежката инициатива за заетост да влязат в сила през 2015 година.
Гледайте видео от дебата тук.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)