Новини

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА 3-10 МАЙ 2015

През 2015 г. Европейската комисия ще организира Европейската седмица на младежта /ЕСМ/. В България тя ще бъде реализирана от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в периода 3-10 май.
Основни партньори на инициативата са:
- Министерство на младежта и спорта,
- бенефицентите по Програмите "Еразъм+" и Национална програма за младежта 2011-2015,
- Екипът на Варна - Европейска младежка столица 2017.

Темата на Седмицата е „Отключване на потенциала на младите хора: участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло”.
Целите на ЕСМ са:
- информиране на младите хора за възможностите за участие в консултации, свързани с вземаните от ЕС решения (напр. по Структурния диалог)
- предоставяне на по-широк достъп до възможностите, които „Еразъм+” и други европейски и международни програми предоставят на младите хора за тяхното личностно и професионално развитие.
Чрез попълването на електронната форма можете да подадете предложенията ви за дейности и събития в периода на Седмицата, които да реализирате като част от проектите ви или в рамките на регулярните дейности на вашата организация.
Предложените от вас дейности ще бъдат широко отразени:
- в интернет сайтовете на ЕК и в профилите й в социалните мрежи
- чрез каналите за комуникация на ЦРЧР и МОН
- на Европейската интернет страница на ЕСМ – www.youthweek.eu
Краен срок за получаване на вашите предложения чрез тази форма: 10.02.2015г.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)