Новини

ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА НАГРАДА "КАРЛ ВЕЛИКИ" ЗА 2015 - КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА!

Европейската младежка награда "Карл Велики" има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция.
Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.


Европейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда ежегодно, съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен.
Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така, представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.
Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представител на Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен
Важни дати
Начало на състезанието и на подаването на документи онлайн: 2 декември 2014 г.
Краен срок за кандидатстване: 12 февруари 2015 г.
Избиране на 28-те проекта от националното жури на всяка държава членка: 13 Март 2015 г.
Избиране на трите печеливши проекта от европейското жури: 23 Април 2015 г.
Подробности тук: http://www.charlemagneyouthprize.eu/bg/form.html

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)