Новини

MЛАДЕЖКА ПРАКТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент предлага възможност за обучителна практика на млади хора със завършено средно образование. С предимство са кандидатите, от които задължително се изисква завършен стаж като част от обучението.
Практиките са за период от един до четири месеца с възможност за изключения.


Общи изисквания:
- гражданство от държава членка на ЕС или страна кандидат;
- навършени 18 години в деня на започването на стажа;
- отлично владеене на един от официалните езици на ЕС и добро владеене на други два;
- кандидатът да не е одобрен за друг (платен или неплатен) стаж и да не е служител в друга институция на ЕС;
- стажът да бъде изискване или част от висшето образование във ВУЗ или университет или задължително условие за достъп до професионална позиция и др.

Ограничен брой граждани от трети страни могат да бъдат одобрени за стажа в Европейския парламент.
Постоянните годишни крайни срокове са:
За незадължителни стажове:
- 1 октомври (за стажове, започващи на 1 януари)
- 1 февруари (за стажове, започващи на 1 май)
- 1 юни (за стажове, започващи на 1 септември)
За задължителни стажове:
- 1 октомври (за стажове, започващи между 1 януари – 30 април)
- 1 февруари (за стажове, започващи между 1 май – 31 август)
- 1 юни (за стажове, започващи между 1 септември – 31 декември)
Повече информация на уебсайта на Европейския парламент

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)