Новини

ЕВРОПАС ОБЯВИ КОНКУРС С НАГРАДА "ПЪТУВАНЕ ДО ВАШИЯ ГРАД - МЕЧТА"

Европас обяви конкурс за граждани на ЕС над 18 години за "заразяващо" (viral) видео до 180 секунди, което да популяризира инициативата Европас.
Наградите са:
1-ва награда: пътуване до града на вашите мечти в Европа (Европейски съюз, ЕИЗ или страните - кандидат-членки на ЕС)
2-ра награда: ваучер за пазаруване на стойност €1000
3-та награда: ваучер за пазаруване на стойност €500
Крайният срок за участие е 11 ноември 2014 г.

Какво е Европас?
Европас включва пет документа, които представят по еднотипен начин уменията и квалификациите във всички страни от ЕС.
Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:
Автобиографията и Езиков паспорт. Паспортът е инструмент за самооценка на езиковите умения и квалификации; Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна. Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина. Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
Повече информация за условията на : http://europass.hrdc.bg/bg


   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)