Новини

ТРУДНОСТИТЕ ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА И КАК ЕС СЕ ОПИТВА ДА ПОМОГНЕ

Кризата изправи младите хора в Европа пред тежки проблеми – над 5,3 млн. европейци на възраст под 25 г. не успяват да намерят работа. За ЕС младежката заетост е приоритет. Прочетете за предприетите стъпки за борба с проблема и научете от инфографиката за трудностите пред младото поколение.
Гаранцията за младежта е нов инструмент на ЕС, който цели да гарантира, че нито един европеец на възраст под 25 години няма да остане без работа, стаж или обучение за повече от 4 месеца. За целта са осигурени 10 млрд. евро от Европейския социален фонд, а още 6 млрд. евро са заделени в рамките на Инициативата за младежка заетост за региони с особено остри нужди.Парламентът продължава да настоява за увеличаване на средствата и засилване на мерките за борба с младежката безработица. През юли той се обяви за достойни условия и минимални права за стажантите.

Програмата „Еразъм“ – възможности за натрупване на международен опит.
От създаването си през 1987 г. популярната програма на ЕС „Еразъм“ е дала възможност на повече от три милиона студенти да учат или да изкарат стаж в чужбина. Само през 2012/2013 г. в нея са се включили 270 000 студенти. От тази година запона да функционира нова, разширена програма под името „Еразъм +“, която ще позволи на повече младежи да придобият ценен опит в друга страна от ЕС.
Идеи от младите хора за по-добра Европа
През май Европейският парламент посрещна хиляди млади хора в Страсбург, за да обсъди с тях идеи за бъдещето на Европа. Европейската младежка конференция EYE доведе до написването на доклад със заключенията от дискусиите, който бе предаден на депутатите в новия състав на Парламента.
 

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)