Новини

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧИЛИЩНИЯ КОНКУРС НА ЕС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ

На 1 септември започна записването за участие в ежегодния конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Регистрацията ще продължи до 20 октомври на адрес ec.europa.eu/translatores, а онлайн формулярът е наличен на всички официални езици на ЕС.
В конкурса ще могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България. Броят на участващите средни училища от всяка държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през 1997 г. (по 2-ма до 5-има от училище).

В конкурсния ден — 27 ноември — учениците ще превеждат текст от 1 страница, свързан с европейската идентичност, като изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Техните конкурсни работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще определят по един победител от всяка държава. През април 2015 г. 28-те победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди на официална церемония.
За допълнителна информация:
Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores/
Facebook.com/translatores
@translatores
Генерална дирекция „Писмени преводи“: ec.europa.eu/dgs/translation
Уебсайт на комисар Василиу
Twitter @VassiliouEU

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)