Новини

"MOVE WEEK 2014"

"MOVE Week" е ежегодна Европейска седмица на физическата активност и спорта, провеждана в цяла Европа.
"MOVE Week 2014" ще се проведе в периода 29 септември - 5 октомври 2014 г. във всички държави, членки на ЕС и мотивира спортни и младежки организации, национална и местна власт да бъдат активни и да насърчат и подкрепят физическата активност и да промотират ползите от нея.
За трета поредна година кампанията ще се проведе в България, като чрез обществени и спортни събития ще се популяризира масовия спорт. Огранизатор на проекта в Европа е ISCA /Международна асоциация за култура и спорт/.

По време на Седмицата на движението и спорта ще имате възможност да организирате Ваше събитие, което да мобилизира повече граждани да бъдат физически активни. С присъединяването си към MOVE Week, ще изиграете активна роля за повишаване на физическото и социално благополучие, както и ще генерирате положителна реклама за вашата организация, град и общност - и всичко това в подкрепа на една Европейска амбиция: "100 милиона повече физически активни Европейци до 2020 година":
МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА, КАТО:
* Организирате спортно мероприятие, което да бъде включено в графика на Европейската инициатива "MOVE Week 2014;
* Организирате отворена тренировка в определен от Вас ден и час по време на седмицата и да привлечете нови участници в спортните занимания, които провеждате.
ЗАЩО ДА ГО ПРАВИТЕ?
* Подкрепяте една прекрасна европейска инициатива и подпомагате развитието на спорта и спортната култура в България;
* Получавате адаптирани маркетингови и промоционални материали за вашите събития;
* Получавате подкрепа, съвети и готови помощни материали, които ще получите от регионални координатори;
* Възможност да се присъедините към активни и работещи партньорства и събития;
* Активна реклама на вашата организация, град, община на национално и международно равнище.
Прочетете повече на www.moveweek.eu
Координатор за гр. София на "MOVE Week 2014" е "Асоциация за развитие на българския спорт" /АРБС/ - www.bulsport.bg.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)