Новини

Пресконференция за обявяване на резултатите по проект Доброволческа акция „Прочети книга”

    На 18.06.2013 г. от 11.00 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил бе проведена пресконференция за обявяване на резултатите по проект Доброволческа акция „Прочети книга”, реализиращ се от Сдрружение „Младежки общински съвет - Кюстендил”, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2011 -2015), администрирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Партньори са НЧ „Братство1869” и НЧ „Пробуда 1961”.

Основната цел на проекта бе повишаване знанието, уменията и опита на младежите в сферата на доброволчеството, както и осъзнаване на ползите и положителното влияние на младите хора от включването им в различни доброволчески инициативи.
Реализирани дейности по проекта: Създаване на доброволческа мрежа;  Тридневно обучение на тема: „Приобщаване на млади хора към ценностите на доброволчеството и подобряване на работния процес по време на доброволческа кампания"; Кампания за набиране на доброволци; Доброволческа кампания под надслов "Библиотеката - достъпна за всеки" и др.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)