Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие”  

   

Новини

СТАРТИРА КОНКУРС ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ПРОЕКТИ „МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ“

Фондация „Благотворител“ обявява конкурс за благотворителни проекти за ученици от 7-ми до 12-ти клас. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна.
За четвърта поредна година фондация „Благотворител“ дава възможност на гимназисти да осъществят своя кауза и да променят заобикалящата ги среда или да вложат сили и енергия в добра кауза. Целта на конкурса е да насърчи доброволчеството и да създаде умения в младежите да пишат и изпълнят свой проект.

Прочети още...

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ФРАНКОФОНИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 20 ДО 26 ГОДИНИ

LabCitoyen има за цел да насърчи знанията на своите участници чрез колективни дебати на френски език по актуални теми в областта на правата на човека.
Програмата, която се подкрепя от Френския институт в Париж, предлага на около петдесетина млади франкофони от целия свят, граждански ангажирани, на възраст от 20 до 26 години, престой в Париж за обсъждане на основни теми за правата на човека под формата на поредица от конференции, дебати, кръгли маси и работни групи.

Прочети още...

СЪЗДАДЕНА Е ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОДЕЛ НА МЛАДЕЖКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В КЮСТЕНДИЛ

Онлайн платформа е разработена в рамките на проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, реализиран от Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил”. Проектът е финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Прочети още...

КОНКУРС „БИНЬО ИВАНОВ” - 2020

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява старта на четиринадесетото издание на Националния литературен конкурс „Биньо Иванов” 2020.
Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.

Прочети още...

ПРИКЛЮЧИ ДЕЙНОСТТА „ПИЛОТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОДЕЛ НА МЛАДЕЖКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ”

Реализирани бяха инициативи в рамките на дейността „Пилотно изпълнение на модел на младежко гражданско участие” по проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“ № BG05SFOP001-2.009-0125-C01, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Прочети още...

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)