Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие”  

   

Проект „Стъпки - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”  

   

Новини

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869” СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА TIME TO MOVE 2019

На 18 октомври 2019 г. по повод кампанията Time to move 2019 читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил организира поредица от инициативи с подкрепата на Програма „Еразъм +“, ЦРЧР – Евродеск-България.
Целта на инициативите бе да популяризира сред младите хора дейността на мрежата Евродеск и Европейският младежки портал, като източници на актуална информация и възможности за младите хора.

Прочети още...

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО” ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА TIME TO MOVE 2019

На 18 октомври 2019 г. читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил с подкрепата на  Център за развитие на човешките ресурси и Евродеск-България ще организира поредица от инициативи в рамките на кампанията TIME TO MOVE 2019:
- от 10:00 часа в центъра на гр. Кюстендил ще се проведе информационна кампания, на която ще бъдат разпространявани информационни материали, промотиращи дейността на мрежата Евродеск и Европейският младежки портал като източници на актуална информация и възможности за младите хора.

Прочети още...

КОНКУРС „ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ“

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДА БДП), организират  Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“.
Конкурсът е част от Националната кампания, с която 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението, под мотото – "Пази семейството си на пътя".

Прочети още...

КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Инициативата има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри, платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.
Стартира международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране, иницииран по проект Future Time Traveller. Конкурсът има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни игри и инструменти (традиционни и дигитални) за кариерно ориентиране.

Прочети още...

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” ОТНОВО ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИ ВИСШИСТИ

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата отново ще предостави възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. По този начин се улеснява прехода им от образование към заетост и се постига гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

Прочети още...

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)