Проект „Модел за активно участие на младежи в местното развитие”  

   

Проект „Стъпки - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”  

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)